BBC News Countdown 2005-2007

Countdown A (2005-2007)
Countdown B (2005-2007)
Countdown C (2005-2007)
BBC News Countdown

BBC News Countdown 2023 (76 Seconds)

War in Ukraine BBC News Countdown

War in Ukraine – BBC News Countdown 2022

Clap for Carers BBC News Countdown

Clap for Carers – BBC News Countdown 2020